Storitve

Računovodstvo

Poskrbeli bomo za celovito in skrbno vodenje poslovnih knjig skladno z zakonodajo.

Periodično vas bomo obveščali o poslovanju vašega podjetja in vam skladno s tem tudi svetovali.

Poleg vodenjja knjig bomo poskrbeli za obračun plač, vodenje kadrovskih evidenc.

Seveda pa bomo redno in pravočasno poročali državnim institucijam.

Poleg tega poskrbimo tudi za pripravo plačilnih naologov v elektronski banki kot tudi za prejemanje in izdajanje e-računov.