Novice

Posted on 10. 8. 2015   Leave a comment on Spremembe ZGD-1

Spremembe ZGD-1

2281. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), Stran 6294. Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam U K A Z o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2015. Št. 003-02-6/2015-15 Ljubljana, dne 21. julija 2015 Borut Pahor l.r. Predsednik Republike slovenije Z A K O … Continue reading “Spremembe ZGD-1”

Posted on 5. 12. 2014   Leave a comment on Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb obsega: – Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2A (Uradni list RS, št. 56/08 z dne 6. 6. 2008), – Zakon o dopolnitvah Zakona … Continue reading “Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb”

Posted on 5. 12. 2014   Leave a comment on Zakon o dohodnini

Zakon o dohodnini

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o dohodnini obsega: – Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2A (Uradni list RS, št. 10/08 z dne 30. 1. 2008), – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2B (Uradni list RS, št. 78/08 z … Continue reading “Zakon o dohodnini”

Posted on 5. 12. 2014   Leave a comment on Zakon o davku na dodano vrednost

Zakon o davku na dodano vrednost

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na dodano vrednost obsega: – Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), – Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1A (Uradni list RS, št. 33/09 z dne 30. 4. 2009), – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na … Continue reading “Zakon o davku na dodano vrednost”